id." "; $vybrany_obor = $radek_stranka->id; $title=$radek_obor->nazev; } if(!$vybrany_obor) { $query = "SELECT a.blok AS id, a.obsah_ret AS nazev, b.obsah_ret AS odkaz, c.obsah_ret AS keywords, d.obsah_ret AS description FROM obsah_tlacitek AS a, obsah_tlacitek AS b, obsah_tlacitek AS c, obsah_tlacitek AS d WHERE a.tlacitko = 11 AND b.tlacitko = 196 AND c.tlacitko = 34 AND d.tlacitko = 35 AND a.blok = b.blok AND a.blok = c.blok AND a.blok = d.blok AND b.obsah_ret='/hudebni-soubory/'"; $da_stranka=MySQL_Query($query); $radek_stranka = MySQL_Fetch_Object($da_stranka); $vybrana_stranka = $radek_stranka->id; $title=$radek_stranka->nazev; } if($_GET[krouzek]) { $query = "SELECT a.blok AS id, a.obsah_ret AS nazev, b.obsah_int AS foto, c.obsah_text AS text, d.obsah_int AS aktivni, e.obsah_int AS galerie, j.obsah_ret AS vedouci, k.obsah_text AS kontakt, l.obsah_int AS obor FROM obsah_tlacitek AS a, obsah_tlacitek AS b, obsah_tlacitek AS c, obsah_tlacitek AS d, obsah_tlacitek AS e, obsah_tlacitek AS j, obsah_tlacitek AS k, obsah_tlacitek AS l WHERE a.tlacitko = 231 AND b.tlacitko = 232 AND c.tlacitko = 241 AND d.tlacitko = 242 AND e.tlacitko = 233 AND j.tlacitko = 238 AND k.tlacitko = 239 AND l.tlacitko = 244 AND a.blok = b.blok AND a.blok = c.blok AND a.blok = d.blok AND a.blok = e.blok AND a.blok = j.blok AND a.blok = k.blok AND a.blok = l.blok AND d.obsah_int='52' AND a.blok=".intval($_GET[krouzek]).""; $da_krouzek=MySQL_Query($query); $radek_krouzek = MySQL_Fetch_Object($da_krouzek); $pole_souboru=array(); if($radek_krouzek->soubor1) { $pole_souboru[]=$radek_krouzek->soubor1; } if($radek_krouzek->soubor2) { $pole_souboru[]=$radek_krouzek->soubor2; } if($radek_krouzek->soubor3) { $pole_souboru[]=$radek_krouzek->soubor3; } if($radek_krouzek->soubor4) { $pole_souboru[]=$radek_krouzek->soubor4; } $title=$radek_krouzek->nazev; } else { $keywords=$radek_stranka->keywords; $description=$radek_stranka->description; } include "header.php"; ?>
id) { ?>

nazev; ?>

perex) { ?>
perex; ?>
text; if($radek_krouzek->kontakt) { ?>
kontakt; ?>
vedouci) { ?>
Vedoucí: vedouci; ?>
galerie) { ?>

Dokumenty

Přehled hudebních souborů

nazev) { echo $radek_obor->nazev; } else { echo $radek_stranka->nazev; } ?>